УЖ
Українська Čeština
Polska English
LVIV - Open to the World

Ukraiński Żurnal

Vzpomínky na současnost
Всі попередні номери

Vzpomínky na současnost Vážení čtenáři,
sbírka rozhovorů „Vzpomínky na současnost: rozhovory během rusko-ukrajinské války“ je součástí metod orální historie, jejíž snahou je zaznamenat reálie, ve kterých se ocitli Ukrajinci po invazi Ruské federace na území Ukrajiny.
Válka vyhnala z domovů miliony obyvatel Ukrajiny. Donutila je opustit rodnou zemi, stát se vnitřními přesídlenci, dobrovolníky nebo vstoupit do armády a se zbraní v ruce bránit svou vlast. Ruská agrese připravila mnoho lidí o jejich blízké, přátele a kolegy.
Respondenti se v těchto rozhovorech dělí o své nedávné vzpomínky, nejde tedy o typický případ sběru orální historie, jež dosáhla svého největšího rozvoje ve druhé polovině 20. století, kdy byly zaznamenány vzpomínky očitých svědků s jistým časovým odstupem. Tak, jak tomu bylo na konci 90. let 20. století a na začátku milénia v případě nejznámějších archivů orální historie a vzpomínek těch, kdo přežili šoa-holokaust nebo hrůzy druhé světové války.
Jde tedy o precedent, protože v případě nové fáze rusko-ukrajinské války neuplynul od jejího začátku ani rok, a rozhovory, které vypovídají o dění na Ukrajině od 24. února 2022, se již nahrávají, publikují a diskutují.
Někteří odborníci považují zaznamenávání tak čerstvých vzpomínek za neetické vůči těm, kdo musí opět prožívat bolest a strach při vybavování si tragických událostí, které před nedávnem prožili. Tato svědectví, vyřčená nahlas, nemohou rovněž později sloužit jako důkaz u soudních řízení, především pokud se jedná o válečné zločiny, jako je zabití nebo znásilnění, s jakými většina obyvatel Ukrajiny před ruskou invazí nepřišla do styku.
Z druhé strany nutno říci, že někteří lidé chtějí sami vyprávět. Historici však zdůrazňují, že orální historie není terapií, protože člověk, který rozhovor zaznamenává, nemá psychologické vzdělání a neví, jak se zachovat v případě, že svědek tragických událostí během svých vzpomínek zareaguje příliš citlivě. Proto je nutné přistupovat velmi pečlivě už při výběru respondenta.
Rozhovory, které vám nabízíme, ukazují různé životní situace, ve kterých se lidé během války ocitli, a rovněž výzvy, které před těmito lidmi vyvstaly. Na rozdíl od ukrajinské verze prošla ta česká jak redakcí, tak i zkrácením textu.
Daná publikace je realizována jako součást projektu Asociace pro mezinárodní otázky za finanční podpory Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Jurij Vološyn, koordinátor projektu pro Ukrajinu


Скачати повну версію: 6/2022 [PDF, 2.3 Mb]Всі попередні номери
Український журнал