УЖ
Українська Čeština
Polska English
LVIV - Open to the World

Український журнал

Týden ukrajinského filmu
Всі попередні номери

Týden ukrajinského filmu Milí čtenáři,
ukrajinská kinematografie zažívá v posledních letech opravdovou renesanci. Obrovskou roli v jejím rozvoji sehrály tragické události, které Ukrajina prožívá od roku 2014. Již pátým rokem vede Rusko proti Ukrajině válku, které se dnes nejčastěji říká hybridní. Větší část tohoto konfliktu se totiž odehrává mimo frontovou linii. Kromě kybernetického a informačního prostoru se vedou boje i na poli kultury či náboženství.
Nutnost vymezit se, ubránit nejen své území, ale i kulturu přimělo ukrajinský stát finančně podpořit i národní kinematografii. Navíc výzvy, které před Ukrajinou stanuly, poskytly filmovým tvůrcům bohatý materiál ke zpracování.
Znovuprožití, reflexe, terapie a přehodnocení všeho, čím Ukrajinci za poslední léta prošli a co každodenně prožívají – to všechno najdeme v nových ukrajinských filmech. Jsou mezi nimi válečné dokumenty i hrané filmy, dramata, ale kupodivu i komedie – po dlouhé době opravdu dobré komedie.
Současný ukrajinský film sehrává dnes ještě jednu důležitou roli a to na poli kulturní diplomacie. Ze všech forem umění má největší předpoklady přenést hlas a obraz Ukrajiny za její hranice.
Toto speciální číslo Ukrajinského žurnálu bylo vydáno u příležitosti Týdne ukrajinského filmu, který už druhým rokem pořádá v Praze Velvyslanectví Ukrajiny v ČR společně s ukrajinskými spolky. Věříme, že jak Ukrajinský žurnál, tak i tento malý filmový festival přispějí k lepšímu porozumění Ukrajiny v Česku a přinesou čtenářům i divákům hluboké filmové zážitky.
Redakce Ukrajinského žurnálu


Скачати повну версію: 10/2018 [PDF, 2 Mb]Всі попередні номери
Український журнал