УЖ
Українська Čeština
Polska English
LVIV - Open to the World

Předplatné

Cena předplatného za Ukrajinský žurnál na rok je 350,- Kč. Žurnál si můžete předplatit poštou (složenka typu C) na adresu:

RUTA,
Pod Jiráskovou čtvrtí 14,
147 00 Praha 4

nebo bankovním převodem na číslo účtu: 197021410/0300.

V případě, že využijete možnost bankovního převodu prosíme o oznámení adresy, na kterou si přejete časopis zasílat.

Український журнал