УЖ
Українська Čeština
Polska English
LVIV - Open to the World

Fundacja Ukraiński Żurnal

Polska


Fundacja Ukraiński Żurnal powstała, by promować ideę czasopisma „Ukraiński Żurnal” w Polsce. Działa na styku kultury polskiej, ukraińskiej, czeskiej i słowackiej. Organizuje spotkania i akcje umożliwiające prowadzenie szeroko pojętego dialogu międzykulturowego. Współpracuje z innymi organizacjami, których celem jest popularyzacja kultury narodów Europy Środkowowschodniej.


Fundacja Ukraiński Żurnal
Al. Niepodległości 24/30 m. 73
02-653 Warszawa
tel. +48-501-055-378
e-mail: warszawa@ukrzurnal.eu


Fundacja prowadzi prenumeratę czasopisma „Ukraiński Żurnal” w Polsce.

Український журнал