УЖ
Українська Čeština
Polska English
LVIV - Open to the World

Prenumerata

Polska


Cena rocznej prenumeraty jednego egzemplarza wynosi 54 PLN.


Pieniądze prosimy wpłacać na konto:

Volkswagen Bank direct
58 2130 0004 2001 0422 4242 0001
Fundacja "Ukraiński Żurnal"
Al. Niepodległości 24/30 lok. 73
02-653 Warszawa
NIP 5213459127


Do wpłaty prosimy koniecznie dołączyć informację, na jakie nazwisko i na jaki adres "Ukraiński Żurnal" ma być wysyłany oraz ile egzemplarzy Państwo zamawiają.

Український журнал